Grozījumi likumā "Par Valsts zemes dienestu"

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 22 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi.
Noteikumu grozījumi, ka Valsts zemes dienests ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Valsts zemes dienestam ir sniegt publiskos pakalpojumus šādās darbības jomās:
1) nekustamo īpašumu sagatavošana to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un Zemesgrāmatās;
2) zemes ierīcības projektu izstrādāšana;
3) ģeodēziskās uzmērīšanas tīkla ierīkošana;
4) topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana;
5) valsts robežas uzmērīšana;
6) kadastrālā uzmērīšana;
7) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana;
8) valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un citu Valsts zemes dienesta uzturēto informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)