Grozījumi likumā “Par Valsts zemes dienestu”

Pieņemts: 2005.03.17 Stājies spēkā: 2005.04.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Valsts zemes dienests ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Valsts zemes dienestam ir tiesības sniegt publiskos pakalpojums šādās darbības jomās:
1) nekustamo īpašumu sagatavošana to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatās;
2) zemes ierīcības projektu izstrādāšana;
3) ģeodēziskā uzmērīšanas tīkla ierīkošana;
4) topogrāfiskā uzmērīšana un kartēšana;
5) valsts robežas uzmērīšana;
6) kadastrālā uzmērīšana;
7) nekustamo īpašumu inventarizācija un vērtēšana;
8) valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu nodrošināšana ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra un citu Valsts zemes dienesta uzturēto informāciju ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.