Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 87 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulu (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65EEK, un pamatojoties uz šīs Regulas 13.pantu, mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālā ieviešana no trešajām valstīm atļauta tikai šādos muitas kontroles punktos:
Uz autoceļiem: Grebņeva, Pāternieki, Silene, Terehova, Vientuļi.
Uz dzelzceļiem: Indra, Kārsava, Zilupe.
Jūras ostās: Liepāja, Rīga, Ventspils, Roja, Mērsrags, Salacgrīva.
Lidostās: Rīga, Ventspils, Liepāja.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.