Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 760 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Latvijas Republikas robežkontroles punktos, kas atrodas uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas, kā arī uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas, Valsts robežsardze papildus šo noteikumu 4.4.1 (valsts robežsardze) apakšpunktā minētajai kontrolei un atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un protokoliem par pārvadājumiem kontrolē autotransportam noteikto starptautisko pārvadājumu atļauju esību un izdara minētajās atļaujās atzīmes, ja autotransporta līdzeklis reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.