Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumos Nr.188 "Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 750 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka valstij piederīgās mantas (izņemot bezmantinieka kapitāla daļas sabiedrībās ar ierobežotu atbildību) uzskaites, novērtēšanas un realizācijas kārtību, kā arī kārtību, kādā ienākumi, kas gūti, realizējot valstij piekritīgo mantu, ieskaitāmi valsts vai pašvaldības budžetā un kādā veicama valstij piekritīgās mantas bezatlīdzības nodošana vai iznīcināšana.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.