Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumos Nr.213 "Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1045 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu".
Noteikumu grozījumi, nosaka mēneša amatalgu šādiem Kontroles dienesta darbiniekiem (lati mēnesī) :
priekšnieks 1200
priekšnieka vietnieks 800 -900
skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības vadītājs 550 - 700
darījumu operāciju analītiķis 350 - 500
skaitļošanas sistēmu analītiķis 400 - 550
datora operators 250 - 350
vecākais lietvedis 250 - 350.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)