Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumos Nr.112 "Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 765 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka darba devēja segtos izdevumus: par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai paplašinātu darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un zināšanas (izņemot vispārējās izglītības iegūšanu un augstākās izglītības iegūšanu); par darbinieka profesionālās sagatavotības paaugstināšanu kursos un semināros. Darba devēja segtā mācību maksa vai atmaksātā studiju kredīta pamatsumma par darbinieku, kas: apgūst bakalaura studiju programmu tematiskajā grupā "Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas" vai inženierzinātnes, ražošana un būvniecība"; apgūst jebkura līmeņa profesionālo studiju programmu tematiskajā grupā "Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas" vai "Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība"; apgūst maģistra studiju programmu tematiskajā grupā "Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas" vai "Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)