Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 85 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka šo noteikumu 40.punkts neattiecas uz materiāliem un priekšmetiem, kas atrodas saskarē ar pārtiku, ja tie jau bijuši saskarē ar pārtiku līdz 2003.gada 1.martam un ja fasēšanas datums ir norādīts marķējumā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.