Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība"

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 5 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja apdrošinātajai personai pirms arodslimības konstatēšanas dienas ir bijusi pārejoša darbnespēja, tad personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu pirms pārejošas darbnespējas iestāšanās dienas laikposmā, kas beidzot vismaz divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)