Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumos Nr.273 "Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība"

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.02.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 121 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ražotājs vai viņa Eiropas Savienībā reģistrēts pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par marķējuma nodrošināšanu un tajā ietvertās informācijas pareizību. Ja Eiropas Savienībā nav reģistrēts ne ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis, marķējumu nodrošina pārdevējs. Pārdevējs ir atbildīgs par pārdošanā esošo un pārdoto apavu atbilstību noteiktajām prasībām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)