Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.134 "Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 747 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par zinātnisko darbību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka doktora zinātnisko grādu piešķir par patstāvīgi izstrādātu disertācijas darbu, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.