Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 790 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par Valsts sociālo apdrošināšanu" un likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka ka, pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošās darbnespējas, kā arī grūtnieces un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B. Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz iesniegumu, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.