Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumos Nr.105 "Noteikumi par transportlīdzekļu, gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)"

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 659 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Turpmāk nodeva par ūdens transportlīdzekļiem noteikta atkarībā no to neto tilpības, nevis dzinēja jaudas, kā līdz šim.
Par kuģi ar NT līdz 100 nodeva noteikta 10 LVL apmērā, par jahtu - 10 LVL apmērā (līdz šim 5 LVL), par kuģi bez dzinēja 2 LVL, par zvejas kuģi ar garumu zem 12 metriem - 2 LVL.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)