Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem"

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 51 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumu.
Noteikumu grozījumos tiek papildināti noteikumu pielikumi jaunās redakcijās.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.