Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumos Nr.32 "`Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 813 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas bezdarba gadījumiem".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka aizstāt vārdus "bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Nodarbinātības valsts dienests" attiecīgā rajonā vai pilsētas filiāles" ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā rajona vai pilsētas filiālēs".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)