Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai"

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 673 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu.
Turpmāk pedagoga profesijai nepieciešamo pedagoģisko izglītību un profesionālo tālākizglītību var iegūt, apgūstot arī bibliotekāra un sporta trenera profesiju.
Noteikts, ka tālākizglītības programmas turpmāk varēs apgūt arī mājturībā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā.
Noteikumi papildināti ar prasībām sporta speciālistiem. Noteikumu pielikumā nav noteiktas nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijai - skolotājiem logopēdiem, izglītības pedagogiem, mūzikas skolotājiem, sporta skolotājiem, svešvalodas skolotājiem, vizuālās mākslas skolotājiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem (tajā skaitā mazākumtautību izglītības programmās).
Grozītas prasīgas pirmskolas izglītības pedagogiem, pirmskolas speciālās izglītības pedagogiem, kā arī profesionālās izglītības pedagogiem.
Izņēmuma kārtā turpmāk derīga arī profesionālā kvalifikācija mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja iegūta mākslinieka, diriģenta, muzikologa, komponista, vokālista, instrumentu mūziķa, horeogrāfa, režisora vai bibliotekāra kvalifikācija.
Pielikuma piezīmei 1.2. noteikts termiņš - ja maģistra vai doktora grāds iegūts līdz 2005. gada 1. septembrim.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)