Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.129 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 754 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumi nosaka, lai reģistrētu bīstamo iekārtu, tās vadītājs iesniedz Valsts darba inspekcijā iesniegumu bīstamās iekārtas reģistrācijai, kurā norāda komersanta reģistrācijas numuru komercreģistrā, firmu un juridisko adresi. Lai reģistrētu iekārtu, kas ir bijusi lietošanā kādā no Eiropas Savienības valstīm un kurai nav normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu paredzētā atbilstības apliecinājuma, šo noteikumu 3.punktā minētajiem iesniegumam pievieno: dokumentus, kas apliecina iekārtas izcelsmi un ieguvi; tādas akreditētas inspicēšanas institūcijas pārbaudes protokolu par iekārtas atbilstību būtiskām drošības prasībām, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)