Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumos Nr.193 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1018 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
Noteikumu grozījumi paredz aizstāt vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Finanšu ministrija"

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.