Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1009 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par zemes dzīlēm".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja vairākām fiziskām un juridiskām personām ir izsniegta kopīga atļauja (licence, tām 180 dienu laikā pēc darbu vadītāja (operatora) apstiprināšanas jānoslēdz kopdarbības līgums saskaņā ar šo noteikumu XIV nodaļā minētajiem nosacījumiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.