Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.52 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtība"

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1010 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par zemes dzīlēm".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka persona, kura vēlas veikt ogļūdeņražu meklēšanu vai izpēti un ieguvi noteiktā teritorijā, iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu (pielikums).
Uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)