Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu"

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2004.09.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 798 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu un Bērnu tiesību aizsardzības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja valsts robežu (Eiropas Savienības iekšējo robežu) vēlas šķērsot izglītojamo grupa, kuras sastāvā ir Latvijas Republikā dzīvojoši izglītojamie, kas nav kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi, tad Eiropas Savienības dalībvalsts ieceļošanas vīzas vai tranzītvīzas šiem izglītojamiem nav nepieciešamas, ja: izglītojamie ceļo vispārējās izglītības iestādes izglītojamo grupā un ir devušies šīs iestādes organizētā ekskursijā; izglītojamo grupa pavada attiecīgās izglītības iestādes pedagogs, kurš valsts robežas šķērsošanas vietā uzrāda atbilstoši šo noteikumu pielikumam sastādītu ceļotāju sarakstu izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā, ko izsniegusi attiecīgā izglītības iestāde un kas apstiprināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.