Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.241 "Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1042 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu. Katliekārtas galveno tehnisko raksturotāju samazināšanu katliekārtas valdītājs saskaņo ar inspicēšanas institūciju un izdara attiecīgu ierakstu katliekārtas pasē. Ja tiek būtiski mainītas katliekārtas konstrukcijas vai galvenie tehniskie parametri, valdītājs nodrošina katliekārtas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtu un to kompleksiem.".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)