Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem"

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.02.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 2 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka kokmateriālu piegādi (arī eksportu) un saņemšanu (arī importu), kā pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu uzrāda deklarācijas pielikumā par to taksācijas periodu, kurā: kokmateriāli ir nosūtīti un ir izrakstīta pavadzīme - rēķins vai ir noformēta muitas deklarācija, kas apliecina kokmateriālu eksportu; kokmateriāli ir saņemti un ir saņemta pavadzīme - rēķins vai ir samaksāts muitas deklarācijā par kokmateriālu importu aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)