Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.120 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 111 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Veselības ministrija nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo rezidentūras skaitu, ņemot vērā Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras un Medicīnas profesionālās izglītības centra priekšlikumus par valstij nepieciešamo rezidentu skaitu, kas izstrādāti, pamatojoties uz:
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras pieprasījumu par nepieciešamo ģimenes (vispārējās prakses) ārstu skaitu;
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras apkopoto ārstniecības iestāžu pieprasījumu (kas atbilst ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmai) par nepieciešamo ārstu speciālistu skaitu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.