Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 973 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, vispārējās pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu piemēro, ņemot vērā koeficientu, kuru aprēķina, nosakot pedagoga ar augstāko izglītību un pedagoģiskā darba stāžu, kas ilgāks par 10 gadiem, attiecīgā tarifikācijas perioda zemākās algas likmes un pedagoga algas likmes (170 latu) attiecību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)