Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumos Nr.444 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana""

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.10.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 785 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumu grozījumi paredz apsekojot būves, ievēro Latvijas būvnormatīvus un to Latvijas nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija ir publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja vizuālās apskates rezultātā nav redzamu bojājumu, tālākā izpēte nav nepieciešama un apsaimniekošanu pārtrauc. Fotofiksācijas materiālus pievieno, ja ir redzami defekti. Tehniskā izpēte un konstrukcijas atsegšana ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību vai noturību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.