Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.01.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 58 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka lifta vadītājs lifta pasei pievieno lifta atbilstības deklarāciju un lietošanas instrukciju (valsts valodā), kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lifta uzstādīšanu. Lifta apkalpojošo personālu drīkst norīkot tikai ar tādiem liftiem, kuru lietošanā darbinieks ir apmācīts un instruēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.