Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Pieņemts: 2004.11.02 Stājies spēkā: 2004.11.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 905 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ja pārkāpjot šos noteikumus, zivju resursiem nodarīts zaudējums, vides aizsardzības valsts institūcijas (amatpersonas) nosaka zaudējuma apmēru par zaudējumu, kādu fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis un bezmugurkaulniekus iekšējos ūdeņos. Ja zaudējums netiek atlīdzināts brīvprātīgi, attiecīgo summu piedzen tiesas ceļā. Nosakot zaudējuma apmēru, ņem vērā šādus nosacījumus: piemēro šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās takses, izņemot šo noteikumu apakšpunktos minētos gadījumus; piemēro šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās takses trīskāršā apmērā par šādiem pārkāpumiem:
Zveja bez zvejas atļaujas (licences); attiecīgas zivju sugas zveja aizliegtā laikā un vietā; neatļautu zvejas rīku un zvejas veidu izmantošana, kā arī tādu zvejas rīku un zvejas veidu izmantošana, kas nav norādīti zvejas atļaujā (licencē).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)