Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.136 "Ciltsdokumentācijas kārtošanas noteikumi"

Pieņemts: 2005.03.29 Stājies spēkā: 2005.04.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 214 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka individuālo uzskaites kartīti izraksta sertificēta persona, pamatojoties uz mātes šķirnes dzīvnieka sertifikātu un lecināšanas vai apsēklošanas dokumentācijā norādītajiem datiem. Ierakstus dzīvnieka individuālajā kartītē izdara saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku, novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu un pārraudzības datiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.