Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.202 "Noteikumi par fasēto preču nominālā daudzuma un  iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.30 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1030 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma 'Par mērījuma vienotību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka šajos noteikumos minēto normu ievērošanu kontrolē Valsts metroloģiskā inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts ieņēmumu dienests.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.