Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā"

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 872 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka būves un autoceļa periodiskās uzturēšanas darbu būvuzraudzību veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 "Būvuzraudzības noteikumi (Latvijas būvnormatīvs LBN 303 - 03).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)