Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2004.12.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1059 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standarta sarakstu. Inspicēšanas institūcijas veic tērauda kausēšanas iekārtas pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, lietošanas ilguma (resursa) pagarināšanas pārbaudi un ārkārtas tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamajiem standartiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)