Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 771 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt vārdus "(arī juridisko personu struktūrvienību un filiāļu)" ar vārdiem "(arī juridisko personu struktūrvienību un filiāļu, kā arī nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību)". Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības atbilstoši to darbības vietai Latvijā - 10 dienau laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)