Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.217 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju izsludināšanu mežā"

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2004.09.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 802 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Meža likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka atstāto svaigo skujkoku un oša ciršanas atlieku (koku daļas, kas rodas cirsmas izstrādē, - zari, galotnes, stumbru atlūžņi) apjoms (ja to diametrs pārsniedz astoņus centimetrus un ja tās nav svītrotas vai sagarumotas nogriežņos līdz metram, vai sakrautas kaudzēs saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minētajiem nosacījumiem) galvenajās cirtēs, kopšanas cirtēs, sanitārajās cirtēs un rekonstruktīvajās cirtēs nedrīkst pārsniegt piecus kubikmetrus uz hektāra.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.