Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.290 "Speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem pieprasīšanas kritēriji"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 753 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) darbībām, kas saistītas ar valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu lietošanu vai būtisku pārmaiņu veikšanu, var pieprasīt Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants. Par kodoliekārtas operatoru var būt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)