Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā finansu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus"

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 892 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc galvojuma līguma parakstīšanas (izņemot gadījumus, ja galvojumi piešķirti šo noteikumu 8.un 11.punktā noteiktajā kārtībā) Finansu ministrija informāciju par aizņēmēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un galvojuma līguma parakstīšanas datums) nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam iekļaušanai pasūtītāju reģistrā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)