Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos Nr.443 "Kārtība, kādā iekasē, maksā un administrē transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides"

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.08.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 734 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" un likumu "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka maksājot nodevu par divasu vai trīsasu puspiekabi nodevas likme tiek noteikta, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta deklarācijā par puspiekabes izmantošanu (pielikums). Ja uz lauksaimnieka vārda ir reģistrēti vairāki kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 20000 kg un vairākas piekabes, nodevas atlaidi piemēro par vienu kravas automabili un vienu piekabi uz 50 ha laiksaimniecībā izmantojamās zemes neatkarīgi no tā, cik pašvaldību teritorijā šī zeme atrodas. Lauksaimnieks var izvēlēties, par kuru kravas automabili un piekabi piemērojama nodevas atlaide.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)