Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.424 "Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums"

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2004.09.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 800 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumi noteikti Publisko aģentūru likumā, šajos noteikumos, aģentūras pārvaldes līgumā un darba līgumā. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)