Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.195 "Noteikumi par robežkontroles veikšanai nepieciešamajām iekārtām un tehnisko aprīkojumu"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 756 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežu likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka aizstāt 2.punktā vārdus "Atbilstoši personu un transportlīdzekļu plūsmas intensitātei un kontrolējamo transportlīdzekļu veidiem" ar vārdiem "Atbilstoši Šengenas acquis (ieskaitot Šengenas katalogu) prasībām, kā arī personu un transportlīdzekļu plūsmas intensitātei".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.