Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1043 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar naftas, naftas produktu vai dabas gāzes pārvadei un transportēšanai ārpus uzņēmuma teritorijas paredzētajiem metāla vai stiklšķiedras epoksīda materiāla cauruļvadiem un papildiekārtām, kas projektētas īpaši šiem cauruļvadiem, kā arī maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)