Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.170 "Kārtība, kādā akreditējamas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centri"

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 758 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka programmu, izglītības iestādi vai eksaminācijas centru akreditē, pamatojoties uz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra dibinātāja vai vadītāja iesniegumu vai tās ministrijas iesniegumu, kuras padotībā ir izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs. Ekspertu komisijas sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvji, citu ministriju, pašvaldību, darba devēju, profesionālo organizāciju vai sporta federāciju pilnvaroti pārstāvji atbilstoši programmas veidam vai profesionālajai kvalifikācijai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.