Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumos Nr.548 "Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība"

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 173 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka ātruma ierobežotājierīci transportlīdzeklī uzstāda, regulē (iestata), pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kuru atbilstoši valsts standartam LVS NE 45004 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un šo noteikumu kritērijiem ir akreditējusi valsts aģentūra "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un kura ir iesniegusi Satiksmes Ministrijā pārbaudes plombas un plāksnītes paraugus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)