Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 805 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Darba likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka darbinieks par nakts darbu saņem piemaksu šādā apmērā: neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļa vadītājs - ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.