Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumos Nr.492 "Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 815 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka maksātnespējas administrācija ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto administratoru apmācības programmu organizē apmācību personām: kuras vēlas iegūt sertifikātu; kurām kārtējā gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš. Lai pieteiktos apmācībai, persona iesniedz Maksātnespējas administrācijā pieteikumu. Pieteikumā persona apliecina, ka uz viņu nav attiecināmi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktie ierobežojumi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.