Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumos Nr.493 "Maksātnespējas procesa administratoru apmācības programmas"

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 816 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka mācību priekšmetu (kursu) programmā "Administratīvais process" ietverti šādi jautājumi:
administratīvā procesa vispārīgie jautājumi (pamatnoteikumi, tiesībspēja un rīcībspēja, dalībnieki, procesuālie termiņi); administratīvais process iestādē; administratīvais process tiesā; administratīvā akta izpilde; tiesas nolēmuma izpilde. Mācību priekšmetu (kursu) programmā administratoru atkārtotai sertificēšanai ietveri jautājumi, kas saistīti ar izmaiņām maksātnespējas procesā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.