Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.406 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtība"

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 112 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Patvēruma likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka dokumentu patvēruma meklētājam izsniedz neatkarīgi no viņa vecuma uz laiku, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai lēmums par atteikumu piešķirt attiecīgo statusu. Dokumentu patvēruma meklētājam var neizsniegt, ja patvēruma meklētājs ir aizturēts, kā arī laikā, kamēr izskata patvēruma pieteikumu, kas iesniegts robežkontroles punktā pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, vai saistībā ar procedūru, ar ko izlemj, vai pieteikuma iesniedzējam ir tiesības ieceļot Latvijas Republikā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.