Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām"

Pieņemts: 2005.03.01 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 156 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu".
Noteikumu grozījumi nosaka, ja līdz taksācijas perioda 15.novembrim pašvaldība nav sniegusi papildu informāciju par objektiem, kas apliekami ar nodokli, pašvaldības iesniegto pazīmi "ar nodokli neapliek" Valsts zemes dienests izmanto, sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu pēc stāvokļa uz nākamā taksācijas perioda 1.janvārī. Lai noteiktu 2006.gada nekustamā īpašuma nodokļa prognozi par ēkām un būvēm, Finanšu ministrija izmanto Valsts ieņēmuma dienesta apkopotos datus atbilstoši nodokļa maksātāju iesniegtajām ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarācijām par 2005.gadu. Valsts ieņēmumu dienests precizē minētos datus, ja pašvaldības iesniegušas atbilstošu informāciju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)