Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1023 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka kuģa kapteinis pēc kuģa ienākšanas ostā iesniedz kuģa atkritumu deklarāciju ostas pārvaldē, kura nekavējoties nosūta deklarācijas kopiju Valsts vides dienestam. Ja kuģis izbraucis jūrā, nenododot ostā kuģa radītos atkritumus vai kravu pārpalikumus, Valsts vides dienests informē par to ostas kapteini un ostas pārvaldi nākamajā ostā, kurā kuģis paredzējis piestāt. Nākamajā ostā, kurā kuģis piestāj, kuģu un ostu kontroles inspektori aiztur kuģi līdz brīdim, kamēr tiek izvērtēta kuģa radīto atkritumu deklarācijā sniegtā informācija un šajos noteikumos noteikto prasību piemērošana attiecīgajam kuģim.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)