Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām"

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2004.12.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1073 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Latvijas Republikā ir tiesības piedāvāt (savstarpēji atzīt) kases aparātus, kases sistēmas, specializētas ierīces un iekārtas, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem ražotas vai laistas apgrozībā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Turcijā vai kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem ražotas kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)