Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumos Nr.253 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.02.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 141 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Sēklu aprites likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1966.gada 14.jūnija Direktīvas 66/402 EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību;
2) Komisijas 1974.gada 2.maija Direktīvas 74/268/EEK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni lopbarības augu un graudaugu sēklās.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.